آکاسیا

پارکت آکاسیا
خرید پارکت

پارکت آکاسیا بخار داده شده

چوب قوی و محکم. دارای بافت زیبا با طراحی های مشتری پسند، خصوصیات فیزیکی- مکانیکی آن بالاتر از بلوط و ون می باشد. چوب آن بوسیله بخار تیمار شده و سپس به رنگ قهوه ایی تیره در می آید