پارکت گردو

چوب بالغ قهوه ایی رنگی دارد. خطوط و امواج روی بافت آن بسیار زیبا و متنوع می باشد. جز پارکت های لوکس و گران قیمت است. نقش و نگار روی آن خاص می باشد.


سختی چوب گردو حدود 4 در مقیاس 1 تا 5 است. پارکت چوبی گردو قهوه ای رنگ و دارای خطوط بسیار زیبا تیره رنگ می باشد. متأسفانه چوب گردو تا حدودی گران است و پیدا کردن تخته های بزرگ برای طرح های تهیه پارکت نیز دشوار است. پارکت گردو پارکتی است که عالی می توان بر روی آن کار کرد. همچنین چوب پارکت گردو شرکت البرز بلوط از جنگل های لهستان تهیه شده به دلیل خواص مکانیکی و ظاهری از زیبایی و مقاومت بالایی برخوردار است.

پارکت گردو