چنان‌که گفته شد، پارکت های چوبی بر روی تمامی سطح‌ها قابل نصب است. با وجود این، به برخی از مهم‌ترین پیش شرط‌ها اشاره می‌شود:

1) سطح‌های سیمانی یا چوبی باید خشک و بدون نم باشند. در صورت وجود شک و شبهه، باید یا از یک فرد کارشناس کمک گرفته شود و یا به وسیله‌ی دستگاه رطوبت سنج، میزان رطوبت محل مورد نظر سنجیده شود. 

2) دومین پیش شرط حائز اهمیت، وجود زیرکار هم سطح و تراز است. برای آزمودن سطح باید از تراز بلند استفاده شود و آن را در هر یک متر مربع با خطای قابل چشم پوش4 میلی‌متر (با توجه به توضیحات تولیدکنندگان) تمامی سطح را اندازه‌گیری نمود. در صورتی وجود اندکی فرورفتگی و برآمدگی، می‌توان از بتونه برای هم سطح‌سازی استفاده کرد. 

3) سطوح زیر کار باید عاری از هر گونه ذرات شن و یا ماسه باشند. در صورت خوردگی یا جدا شدن ورقه‌ای لایه‌ی بتن، ابتدا باید آن را به طور کامل تمیز و پاک نموده و سپس به وسیله بتونه‌ی کف یا ملات آماده هم سطح سازی کرد. 

4) در صورتی که سطح‌های زیرین از چوب‌های قدیمی باشند، باید آن‌ها را با زدن ضربه‌ی چکش بررسی و در صورت خرابی و یا لقی تخته‌ها، اقدام به تعویض و یا محکم نمودن آن‌ها با میخ و یا پیچ‌ نمود.

نکته مهم: موکت نمی‌تواند به عنوان زیر کار مورد استفاده قرار بگیرد، 

 

24
سال فعالیت مداوم در صنعت چوب
تحت نظر انجمن صنفی کارفرمایی و معماری تهران