نام محصول: بلوط درجه سوپر

 

ویژگی ها:

دارای خطوط نسبتا شعاعی و مماسی است. زاویه خطوط کمتر از 45 درجه دیده می¬باشد. جابه جایی نسبتا آرام رنگ¬ها با رنگهای زمینه چوب دیده می شود. پارکت از قسمت برون چوب تهیه شده است. کل چوب و پارکت عاری از هر گونه آفات بوده و همچنین در برابر آسیب دیدگی مقاومت مکانیکی بالایی دارد