نام محصول: بلوط درجه B

 

ویژگی ها:

دارای خطوط شعاعی و مماسی می باشد. سطح رویی دارای  تفاوت های رنگی تندی است. کمتر از 20 درصد آن برون چوب است و گره های آن کمتر از 15 میلیمتر است. تمام گره­ها، کاملا خشک شده، دارای مقاومت مکانیکی بالایی میباشد