پارکت آکاسیا بخار داده شده

چوب قوی و محکم. دارای بافت زیبا با طراحی های مشتری پسند، خصوصیات فیزیکی- مکانیکی آن بالاتر از بلوط و ون می باشد. چوب آن بوسیله بخار تیمار شده و سپس به رنگ قهوه ایی تیره در می آید

رنگ اين چوب کرم با زمينه ی شکلاتى است و نقش کم و بيش نوارى دارد . چوب اقاقیا سخت و بادوام است و دیر پوسیده می شود.  به همین دلیل هم اهمیت صنعتی و بازرگانی دارد و از آن برای ساختن ستون ها و داربست های معدن ها و هم چنین ساختن مبل و صندلی استفاده می کنند. شاید مبل یا صندلی ای که روی آن نشسته اید هم روزی بخشی از یک اقاقیا بوده است. پارکت چوبی نیز یکی از مهمترین مصرف کنندگان چوب اقاقیا می باشد که به شکل های مختلف ترمو شده، ترمو نشده، پارکت های چوبی حجیم و معمولی در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد. شایان ذکر است پارکت های چوبی ترمو شده را میتوان در محیط های بیرون و در معرض مسقیم نور و رطوبت نیز استفاده کرد.

پارکت آکاسیا